Sözleşmeli bilişim personeline 185 bin TL ücret verilebilir mi?

Sözleşmeli bilişim personeline 185 bin TL ücret verilebilir mi?

Bu yazımızda kamu kurum ve kuruluşlarının büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde, bilişim hizmetlerini yürütmek üzere çalıştırılacak sözleşmeli personelin mali hakları ve bu unvanda çalışabilecek kişi sayısı hakkında açıklamalarda bulunulacaktır.

Sözleşmeli bilişim personeline 185 bin TL ücret verilebilir mi?
Bilindiği üzere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesinde, “190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatları ile 5018 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı cetvelde sayılan düzenleyici ve denetleyici kurumların büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde, bilişim hizmetlerini yürütmek ve 30 kişiyi geçmemek üzere tam zamanlı, kısmi zamanlı veya kurumların bilişim projeleri ile sınırlı sözleşmeli olarak bilişim personeli çalıştırılabilir. Bu şekilde çalıştırılacak olanlardan Kurumca teklif edilecek en fazla sekiz kişiye ödenecek ücret, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenlerin sözleşme ücreti tavanının dört katını, diğer on kişiye üç katını, geri kalanlara ise iki katını geçemez ve bunlara bu fıkrada belirtilen ücret dışında herhangi bir ödeme yapılamaz. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde çalıştırılabilecek sözleşmeli personel sayısını kurumlar itibarıyla 100’e kadar yükseltmeye ve bu şekilde ilave vize edilecek sözleşmeli personel pozisyonlarında çalıştırılacaklara ödenecek ücreti anılan ücret tavanının beş katına kadar belirlemeye Maliye Bakanı yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm çerçevesinde,

-Bu kapsamdaki personel, genel bütçeli, özel bütçeli idareler ile sosyal güvenlik kurumlarının merkez teşkilatları ile düzenleyici ve denetleyici kurumların büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde istihdam edilebilmektedir.

-Bilişim hizmetlerini yürütmekle görevli bu personelin sayısı 30′ u geçemeyecektir. Ancak Hazine ve Maliye Bakanı bu sayıyı kurumlar itibarıyla 100′ e kadar yükseltebilecektir.

-Kurumlar sayı ve ücret katları konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığından izin alabilmek adına teklifte bulunabileceklerdir.

-Kurumlarca teklif edilecek en fazla sekiz kişiye sözleşme ücret tavanının; 4 katınıdiğer on kişiye 3 katınıgeri kalan on iki kişiye ise 2 katını geçmeyecek şekilde ödeme yapılabilecektir.

Maliye Bakanı, sözleşmeli bilişim personeline ödenecek tutarı, sözleşme ücret tavanının beş katına kadar artırma yetkisine sahiptir.

-657 sayılı Kanunun 4/B maddesine tabi personele ödenecek sözleşme ücret tavanı 2024 yılının ilk altı ayında yaklaşık 37 bin TL olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla sözleşmeli bilişim personeline ödenecek tutarlar 2,3,4 ve 5 kat olarak belirlendiğinden bu tutarlar sırasıyla yaklaşık olarak 74 bin TL, 111 bin TL, 148 bin TL, 185 bin TL dir.

– Anılan personele bu ödemeler dışında herhangi bir ödeme yapılamayacağı belirtilmekle birlikte bu personel, tam zamanlı, kısmi zamanlı ve kurumların bilişim projeleri ile sınırlı olarak çalıştırılabilmektedir

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ